3
2
.

به شرکت گروه رسانه مینو خوش آمدید

تجربه ثابت کرده که گروه، اگر بتواند شرایط مناسبی را برای خود مهیا کند، برآیند بهتری از کار انفرادی دارد. کار رسانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی بیشتر، گروه‌های کوچکی که هرکدام کار تخصصی اما مرتبط با هم را انجام می‌دهند، وقتی تحت یک فکر و مدیریت واحد درآیند، خروجی منسجم و کارآمدتری خواهند داشت. رسانه مفهومی عام است که می‌تواند مهارت‌های بسیاری را ذیل خود قراردهد، با این حال وقتی همه این مهارت‌ها در یک گروه بزرگ با هدف مشترک به‌کار گرفته شوند، به خوبی می‌توانند کارآمدی و رضایت بیشتری برای مخاطب فراهم آورند. ما، در گروه رسانه مینو، برآنیم تا حداکثر توان خود را به کارگیریم تا پیام‌رسان شایسته‌ای برای مخاطبان خود باشیم.

درباره گروه رسانه مینو

summary summary summary summary summary summary summary summary summary

بیشتر...

کنترل کیفیت

تجربه ثابت کرده که گروه، اگر بتواند شرایط مناسبی را برای خود مهیا کند، برآیند بهتری از کار انفرادی دارد. کار رسانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی بیشتر، گروه‌های کوچکی که هرکدام کار تخصصی اما مرتبط با...

بیشتر...

تحقیق و توسعه

تجربه ثابت کرده که گروه، اگر بتواند شرایط مناسبی را برای خود مهیا کند، برآیند بهتری از کار انفرادی دارد. کار رسانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی بیشتر، گروه‌های کوچکی که هرکدام کار تخصصی اما مرتبط با...

بیشتر...

گواهی نامه ها

تجربه ثابت کرده که گروه، اگر بتواند شرایط مناسبی را برای خود مهیا کند، برآیند بهتری از کار انفرادی دارد. کار رسانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی بیشتر، گروه‌های کوچکی که هرکدام کار تخصصی اما مرتبط با...

بیشتر...

محصولات ما

بتن آماده ثامن


تجربه ثابت کرده که گروه، اگر بتواند شرایط مناسبی را برای خود مهیا کند، برآیند بهتری از کار انفرادی دارد. کار رسانه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نمایش بیشتر

تیرچه ثامن


تجربه ثابت کرده که گروه، اگر بتواند شرایط مناسبی را برای خود مهیا کند، برآیند بهتری از کار انفرادی دارد. کار رسانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی ب

نمایش بیشتر

در و پنجره ثامن


تجربه ثابت کرده که گروه، اگر بتواند شرایط مناسبی را برای خود مهیا کند، برآیند بهتری از کار انفرادی دارد. کار رسانه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نمایش بیشتر

بلوک سبک ثامن


تجربه ثابت کرده که گروه، اگر بتواند شرایط مناسبی را برای خود مهیا کند، برآیند بهتری از کار انفرادی دارد. کار رسانه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نمایش بیشتر

نمونه پروژه ها

ما برای تامین نیاز های پروژه ی شما آماده ایم.